Khôi phục hệ thống Windows giống như một cỗ máy thời gian để khôi phục cài đặt Windows của bạn về giai đoạn trước đó. Nếu bạn đã thực hiện một số thay đổi trong hệ điều hành Windows gây ra sự cố trong hoạt động của mình, bạn có thể khôi phục cài đặt trước đó đang hoạt động tốt nhất.

Mặc dù hệ điều hành Microsoft Windows đủ mạnh để tự khắc phục hầu hết các vấn đề, chúng tôi vẫn cần can thiệp thủ công để điều chỉnh một số cài đặt phù hợp với chúng tôi. Dưới đây là hướng dẫn đầy đủ về cách làm việc với khôi phục hệ thống Windows trên máy tính Windows 10.

Cách kích hoạt Khôi phục hệ thống trong Windows 10

Theo mặc định, hệ điều hành Windows luôn tắt các tùy chọn khôi phục hệ thống. Bạn cần kích hoạt tùy chọn theo cách thủ công.

Bước 1. Nhấp vào Start và nhập khôi phục hệ thống vào thanh tìm kiếm.

Bước 2. Nhấp vào ‘Create a Restore Point‘từ kết quả tìm kiếm.

Bước 3. ‘System Properties‘ sẽ mở. Bấm vào ‘System Protection‘trên đầu cửa sổ.

Bước 4. Chọn ổ đĩa hệ thống chính trong phần cài đặt bảo vệ và nhấp vào ‘Configure‘để định cấu hình cài đặt khôi phục.

Bước 5. Một cửa sổ khác sẽ mở ra để cấu hình cài đặt khôi phục. Lựa chọn ‘Turn ON System Protection‘và nhấp vào ApplyOkay . Windows sẽ tự động bắt đầu tạo điểm khôi phục lần đầu tiên và sẽ tạo điểm khôi phục hệ thống mỗi khi có thay đổi hệ thống lớn.

Cách tạo Khôi phục hệ thống Điểm

Mặc dù Microsoft Windows tự động tạo điểm khôi phục hệ thống, bạn cũng có thể tạo điểm khôi phục hệ thống bất cứ khi nào bạn chuẩn bị thực hiện một thay đổi lớn trên máy tính của mình.

Bước 1. Nhấp vào Start và nhập khôi phục hệ thống vào thanh tìm kiếm.

Bước 2. Nhấp vào ‘Create a Restore Point‘từ kết quả tìm kiếm.

Bước 3. ‘System Properties‘ sẽ mở. Bấm vào ‘System Protection‘trên đầu cửa sổ.

Bước 4. Nhấp vào ‘Create‘để bắt đầu tạo điểm khôi phục hệ thống.

Tạo khôi phục hệ thống

Bước 5. Nhập tên mô tả mô tả lý do tại sao bạn đã tạo điểm khôi phục hệ thống này.

Bước 6. Nhấp vào ‘Create‘để tạo điểm khôi phục Windows 10.

Bước 7. Nhấp vào ‘Close‘và sau đó nhấp vào’ OK ‘.

Khi nào thì thực hiện Windows Khôi phục hệ thống

Đôi khi chúng ta cài đặt một chương trình hoặc phần mềm mới và hệ thống gặp sự cố. Hệ thống rơi vào trạng thái không ổn định hoặc có thể không hoạt động như mong muốn. Khôi phục hệ thống của Microsoft là một trong những bước cơ bản mà bạn có thể thực hiện trước khi bắt đầu bất kỳ sự cố nào khác. Thực hiện khôi phục hệ thống Windows sẽ đưa máy tính trở lại cài đặt ban đầu khi máy tính hoạt động bình thường.

Cách thực hiện Khôi phục hệ thống trong Windows 10

Thực hiện khôi phục hệ thống dễ dàng như tạo điểm khôi phục hệ thống.

Bước 1. Nhấp vào Start và nhập khôi phục hệ thống vào thanh tìm kiếm.

Bước 2. Nhấp vào ‘Create a Restore Point‘từ kết quả tìm kiếm.

Bước 3. ‘System Properties‘ sẽ mở. Bấm vào ‘System Protection‘trên đầu cửa sổ.

Khôi phục hệ thống Windows

Bước 4. Nhấp vào ‘System Restore‘để hoàn nguyên máy tính của bạn về trạng thái trước đó.

Bước 5. Một cửa sổ khác sẽ mở ra để khôi phục các tập tin và cài đặt hệ thống. Bấm vào ‘Next‘.

Bước 6. Nó sẽ hiển thị cho bạn các điểm khôi phục khác nhau với ngày và thời gian có thể được sử dụng. Chọn điểm khôi phục khi bạn cho rằng máy tính đã ở chế độ ổn định.

Bước 7. Nhấp vào ‘Scan for Affected Programs‘để tìm hiểu chương trình nào sẽ bị ảnh hưởng và bị xóa.

Bước 8. Nhấp vào ‘Next‘ và ‘Close‘để hoàn thành nhiệm vụ.

Kết thúc

Khôi phục hệ thống của Microsoft là một tiện ích cứu cánh giúp bạn trong những thời điểm quan trọng. Khôi phục hệ thống Windows không nên được sử dụng thường xuyên và chỉ nên được sử dụng trong những thời điểm khó khăn. Tùy chọn khôi phục hệ thống Windows là bước khắc phục sự cố đầu tiên của bạn để khắc phục các sự cố lớn với Windows. Bây giờ bạn đã biết cách tạo điểm khôi phục Windows 10, hãy đảm bảo rằng bạn tạo một điểm khôi phục trước khi thực hiện các thay đổi lớn đối với hệ điều hành của mình.

Trong bài viết trên, tôi đã chia sẻ thông tin về Cách & Khi nào Sử dụng Khôi phục Hệ thống trong Windows 10. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các bước nói trên, hãy helpcub.net biết trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất để có giải pháp.